Lojalumo ir interesų konflikto vengimo pareiga – alternatyva nekonkuravimo susitarimui kol darbuotojas dirba?

Pagal galiojantį Darbo kodeksą, jeigu darbdavys siekia darbuotojui apriboti galimybę konkuruoti darbo santykių metu, jis privalo mokėti darbuotojui nekonkuravimo kompensaciją, kuri negali