Atleidimas iš darbo už pareigų pažeidimą: kada „ne toks pat“ reiškia „tokį patį“

Ne per seniausiai kasacinis teismas pateikė dar vieną svarbų išaiškinimą dėl 2017 m. įsigaliojusio Darbo kodekso nuostatų, kurios lyginant su anksčiau galiojusiu Darbo kodeksu yra naujos.