Darbuotojo darbo funkcijų aprašymas: ar būtina ir kokia iš to nauda

Darbo kodekso 44 str. be visa ko numato, kad iki darbo pradžios darbdavys darbuotojui turi pateikti darbo funkcijos apibūdinimą ar aprašymą arba darbo pavadinimą. Įprastai darbo