Ne per seniausiai kasacinis teismas pateikė dar vieną svarbų išaiškinimą dėl 2017 m. įsigaliojusio Darbo kodekso nuostatų, kurios lyginant su anksčiau galiojusiu Darbo kodeksu yra naujos. Šį kartą apie tai, ką reiškia antras „toks pat“ pareigų pažeidimas, kad darbuotojas galėtų būti atleistas Darbo kodekso 58 str. 2 d. 2 p. nustatytu pagrindu.

Teismo sprendime galima rasti tam tikrus kriterijus, taikomus vertinant, ar pažeidimai yra „tokie patys“, jeigu jie nėra visiškai tapatūs (pvz., du kartus pavėlavo į darbą, du kartus pagautas neblaivus ir pan.).

Keletas įžvalgų šia tema:

  • sąlyga „toks pat“ pareigų pažeidimas neturėtų būti aiškinama siaurai kaip reikalavimas, kad pažeidimai būtų identiški. Tačiau negalima pulti ir į kitą kraštutinumą, t. y. aiškinti šios sąvokos pernelyg plačiai – kad „tokiu pačiu“ pažeidimu nebūtų pripažįstamas bet koks darbo pareigų pažeidimas (toks reglamentavimas galiojo anksčiau);
  • tokiu pačiu“ pažeidimu laikytini darbo pareigų pažeidimai, padaryti toje pačioje veiklos srityje, kai netinkamai vykdytos pareigos yra panašaus pobūdžio (pavyzdžiui, finansinės drausmės pažeidimai, viešų ir privačių interesų derinimo pažeidimai, pažeidimai darbų saugos reikalavimų srityje, neatvykimas į darbą ar kitoks darbo laiko režimo ar jo naudojimo pažeidimas ir kt.);
  • ar darbo pareigų pažeidimai laikytini „tokiais pačiais“ gali priklausyti ir nuo darbuotojo atliekamų funkcijų bei pareigų apimties ir įvairovės (pavyzdžiui, skirtingi kriterijai galėtų būti taikomi vadovaujantiems darbuotojams, atsakingiems už visą įmonės ar įstaigos veiklą ar didelę veiklos sritį, taip pat ir tiems darbuotojams, kurių veiklos sritis siaura ir konkrečiai apibrėžta);
  • vertindamas, ar pažeidimai „tokie patys“, teismas atsižvelgia ne vien tik į tai, kad prašyme pasiaiškinti, įspėjime ar sprendime dėl atleidimo pateiktos nuorodos į tuos pačius teisės aktų punktus, kurie (darbdavio nuomone) buvo pažeisti, pvz.:
1 pažeidimas. Darbuotojas pavėlavo į darbą. Darbdavys nurodė, jog darbuotojas pažeidė Darbo tvarkos taisyklių punktą: laikytis darbo drausmės.
2 pažeidimas. Darbuotojas apsižodžiavo su kolega ir vartojo necenzūrinius žodžius. Darbdavys nurodė, jog darbuotojas pažeidė Darbo tvarkos taisyklių punktą: laikytis darbo drausmės.

Tai, kad abiem atvejais yra darbdavio nuoroda, kad darbuotojas pažeidė pareigą laikytis darbo drausmės dar nereiškia, jog pirmas ir antras pažeidimai yra „tokie patys“ Darbo kodekso 58 str. 2 d. 2 p. prasme.

Pastaruoju metu populiarėja praktika, kai darbdaviai tvirtindami darbo tvarkos taisykles iš anksto sugrupuoja pažeidimus pagal jų pobūdį, pažeidžiamą gėrį, logiką ir pan. (pvz., pažeidimai, susiję su darbdavio turto apsauga, pažeidimai, susiję su darbuotojo ir kitų asmenų sveikata, ir pan.). Vis dėlto atkreipčiau dėmesį į tai, jog grupavimas neturėtų būti toks apibendrintas, kad apimtų visas darbuotojui nustatomas pareigas ir sudarytų galimybę bet kokiam pažeidimui pritaikyti vieną nuostatą, pvz., reikalavimas atliekant darbo funkcijas laikytis teisės aktų nuostatų – juk po šiuo punktu būtų galima „pakišti“ bet kurį darbo pareigų pažeidimą.