Kaip jau esu rašiusi, kartais labai paprasti klausimai tampa gana sudėtingais, kai konkrečioje situacijoje juos užduoda klientas. Tada supranti, jog neįmanoma pateikti atsakymo vienu sakiniu, kad ir kaip to norėtųsi.

Vienas iš tokių kliento klausimų skambėjo taip: „Noriu siųsti darbuotoją į komandiruotę, o jis atsisako važiuoti. Ar galiu vienašališkai jį priversti ir išsiųsti, o jeigu nevažiuos, taikyti drausminę atsakomybę?“ Iš karto atsakysiu, taip, šitas klausimas nuskambėjo dabartiniu karantino laikotarpiu (beje, komandiruotė buvo Lietuvos teritorijoje, ne į užsienį), bet vis tiek privertė susimąstyti ir apie įprastas situacijas, kai darbdaviai nori siųsti darbuotoją į komandiruotę. Ar darbuotojas gali atsisakyti?

Pirma, reikia suprasti, jog darbuotojas pagal sutartį vykdo jam darbdavio pavestas darbo funkcijas, taip pat kitus įsipareigojimus, dėl kurių susitarta sutartimi ar kurie apibrėžti darbo teisės normose. Taigi, dėl to, ką privalo daryti darbuotojas, susitariama nustatant jam darbo funkcijas (kas atsispindi pareigybės aprašyme) ir (ar) įtraukiant papildomas sąlygas į darbo sutartį. Šiuo atveju, tai esminiai dokumentai, kuriais turi būti vadovaujamasi nustatant, ko darbdavys gali reikalauti iš darbuotojo.

Antra, apibrėždami darbuotojo darbo funkciją (pareigybės aprašyme) bei susitardami dėl darbo sąlygų, sukuriame darbuotojui tam tikrą lūkestį apie jo darbą ir elgesio modelį, todėl ir darbuotojui turi būti aišku, ką jis privalės daryti atlikdamas darbo funkcijas.

Pvz., biuro administratoriui nustatome, kad jis dirbs biure, esančiame atitinkamu adresu, bet niekur neparašome, jog jo darbas gali būti susijęs su komandiruotėmis. Taigi, niekur nėra informacijos, iš kurios būsimas biuro administratorius galėtų suprasti, kad jam gali tekti keliauti ar dirbti kitoje vietoje nei biuras. Jis pasirenka darbą pagal nurodytas darbo sąlygas (1 pavyzdys).

Kitu atveju, samdydami projektų ar pardavimų vadovą (vadybininką) galime nustatyti, kad jo darbas bus susijęs su komandiruotėmis ir, darbdaviui nurodžius, šis darbuotojas privalės į jas vykti. Todėl spręsdamas dėl darbo pasiūlymo, toks asmuo įvertins, ar šis darbas jam tinka ir ar jis galės keliauti vykdydamas darbdavio nurodymus (2 pavyzdys).

Trečia, iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad labai svarbu aiškiai aprašyti dėl ko susitariama ir kokie įpareigojimai darbuotojui nustatomi. Jei darbuotojui nustatoma komandiruočių būtinybė ir pareiga į jas vykti (2 pavyzdys), tai darbuotojas šią pareigą ir privalo vykdyti. Priešingu atveju jam gali būti taikoma atsakomybė už darbo pareigų nevykdymą. Jei į darbuotojo darbo funkcijas komandiruotės nėra įtrauktos, dėl to nėra susitarta ir darbo sutartimi, į komandiruotę galėtų būti siunčiama darbo sutarties šalių susitarimu, t. y. darbuotojui sutikus su darbdavio nurodymu (pasiūlymu) į komandiruotę vykti.

Ketvirta, svarbu nepamiršti ir Darbo kodekse nustatytos pareigos darbdaviui – užtikrinti, kad būtų gerbiami darbuotojo šeiminiai įsipareigojimai. Jei darbuotojas atsisako (nors privalo) vykti į komandiruotę dėl šeiminių aplinkybių, darbdavys turėtų atsižvelgti į darbuotojo paaiškinimus ir vertinti darbuotojo atsisakymo vykti į komandiruotę priežastis bei jų svarbą.

Ir pabaigai:

Rekomendacija Nr. 1: sudarydami darbo sutartį įvertinkite, ar darbas gali būti susijęs su pareiga vykti į komandiruotes, o jei taip – aprašykite tai arba pareigybės aprašyme, arba darbo sutartyje. Jeigu nežinote ir negalite iš anksto numatyti, šią sąlygą vis tiek galite įrašyti, kad bet kada galėtumėte ja pasinaudoti, kai to prireiks.

Rekomendacija Nr. 2: šių dienų kontekste svarbu atkreipti dėmesį, jog darbdavys privalo užtikrinti darbuotojui komandiruotėje saugias ir sveikas darbo sąlygas. Todėl darbdaviai privalo imtis įmanomų ir prieinamų priemonių, kad darbuotojams būtų sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, įskaitant ir darbą komandiruotėje. Juk Darbo kodekse numatyta, jog darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai. Taigi tuo pagrindu, darbuotojas galėtų atsisakyti ir vykti į komandiruotę, jeigu pagrįstų, kad siuntimas į komandiruotę gali būti pavojingas jo sveikatai.