Jau daugiau nei pusę metų galioja naujasis Darbo kodeksas irkelia daug įdomių iššūkių (arba bėdų – priklausomai nuo požiūrio). Vienas dažnesnių klausimų, su kuriuo susiduriu praktikoje, kas įvyko su visiškos materialinės atsakomybės sutartimis ir kaip darbdaviui padengti visą darbuotojo padarytą žalą, jei tokių sutarčių neliko?

Pirmiausia pradėkite nuo to, kad nors visiškos materialinės atsakomybės sutarčių neliko, visiška darbuotojo atsakomybė dėl to niekur nedingo. Na, gal tik įgavo šiek tiek konkretumo, kadangi darbdaviai ilgainiui taip „pamėgo“ visiškos materialinės atsakomybės sutartis, jog jas turėjo pasirašyti visi darbuotojai be išimties. Naujasis Darbo kodeksas išvardija labai konkrečius atvejus, kada darbuotojas darbdaviui atsako visiškai. Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais:

1) žala padaryta tyčia;

2) žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;

3) žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;

4) žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl nekonkuravimo;

5) darbdaviui padaryta neturtinė žala;

6) kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje.

Pirmi penki punktai kaip ir aiškūs, panašūs buvo ir senajame kodekse. Tačiau pats įdomiausias ir yra šeštas punktas, kuris leidžia išplėsti visiškos materialinės atsakomybės atvejus. Kolektyvinėje sutartyje sėkmingai gali būti numatytas atvejis, kad darbuotojas privalo atlyginti darbdaviui padarytą žalą visiškai, pvz., jei su juo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Štai ir grįžtame prie atvejų, kaip galime susigrąžinti visiškos materialinės atsakomybės sutartis į darbo santykius.  Šiuo konkrečiu atveju pastebėčiau tik tai, kad nevertėtų tokiomis sutartimis piktnaudžiauti ir vėl numatyti jų pasirašymo pareigą visiems įmonės darbuotojams. Visiškos materialinės atsakomybės atvejai, nustatyti kolektyvinėje sutartyje, turi būti objektyviai pagrįsti, pvz., darbuotojui yra perduotas materialus darbdavio turtas (automobilis, kompiuteris).