Vadovo pavadavimas: kiek atsakingas pavaduojantis asmuo?

Beveik prieš mėnesį priimta Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis, kurioje aptariama juridinio asmens vadovą pavaduojančio asmens atsakomybė, sukėlė daug diskusijų, kas ir kokia apimtimi